Bạc Liêu

Bạc Liêu

Thành Phố Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu sẽ là địa điểm thăm quan hút khách khi đi đến đây. Nổi tiếng địa điểm du lịch " Bà công Tử Bạc Liêu"